Opravy a servis domácich spotrebičov

Pozáručné opravy domácich spotrebičov (sporáky, pračky, el. rúry ...) alebo ich zapájanie resp. uvedenie do prevádzky sa vykonáva priamo u zákazníka v dohodnutom termíne. Len pri niektorých špecifických opravách, ako je výmena ložísk alebo zložitá porucha, je nutné odviesť spotrebič do dielenskej opravy. Odvoz sa zabezpečuje po vzájomnej dohode.

Pri opravách elektrických rozvodov sa najskôr vykoná prehliadka, na ktorej sa identifikujú poruchy a dohodne sa spôsob ich odstránenia. Podľa rozsahu poruchy sa dohodne termín ich opravy. Keď je to možné, porucha bude odstránená ihneď.

Servis a uvedenie do prevádzky:

  • Práčky
  • Sporáky
  • Elektrické rúry
  • Mikrovlnné rúry
  • Vysávače
  • A iné

Elektropráce:

  • Opravy elektroinštalácií
  • Opravy el. rozvodov
  • Opravy domácich telefónov